Fem servir galetes pròpies i de tercers per millorar la teva experiència de navegació i oferir continguts i publicitat rellevants per a tu. Consulta la nostra actualitzada política de galetes.
Kids&Us Sant Martí

El nostre equip

El nostre equip

El nostre equip
El nostre equip

Preparats per a l’apassionant tasca d’ensenyar anglès als més petits

La nostra prioritat és trobar persones que puguin ensenyar i motivar els nens a aprendre anglès, que connectin i tinguin empatia amb els més petits. Un gran domini de l’anglès, dinamisme, professionalitat, empatia i una gran motivació per la seva feina són les característiques principals del nostre equip docent.

Tot seguit us els presentem:

 • AINA RIBERA

  AINA RIBERA

  Hi! My name is Aina and I am delighted to be part of the Kids and Us team for one more year. I come from Barcelona and I have always lived here, although I have travelled to some English-speaking countries such as England or the United States. When it comes to studies, I got a Degree in Early Childhood Education and I'm currently doing a Master online in Psycopedagogy. Also, at the age of 18 I passed the First Certificate exam and, two years later, I did the Advanced exam with success too. This last year I have worked as a teacher at Kids and Us, but I have also worked at the Summer Fun and during the Fun Weeks. I'm really looking forward to share one more year with the students. I believe that the job of helping and guiding children in their educational journey isn't an easy one, but with effort, hard-work and enthusiasm everything can work out successfully, and that is why I like to work as a teacher. Apart from teaching, I like football and tennis, as I used to play both some years ago, and I have other hobbies such as singing or travelling; actually, I would love to travel to Australia or Barbados one day. Hola! Em dic Aina i estic molt contenta de formar part de l'equip de Kids and Us un any més. Sóc de Barcelona i sempre he viscut aquí, tot i que he viatjat a alguns països de parla anglesa com Anglaterra o els Estats Units. Pel que fa als estudis, he fet el grau d'Educació Infantil i ara estic cursant un Màster per internet de Psicopedagogia. A més, amb 18 anys em vaig treure el First Certificate en Anglès i, dos anys més tard, vaig aprovar l'examen de l'Advanced. Aquest any anterior he treballat com a professora a Kids and Us, però també he treballat a l'estiu al Summer Fun i també he fet alguna Fun Week. Tinc moltes ganes de compartir un any més amb els alumnes. Penso que la feina d'ajudar i guiar els nens i nenes en el seu procés d'aprenentatge no és fàcil, però amb esforç, feina i entusiasme es pot aconseguir qualsevol cosa, i per això m'agrada ser mes

 • ALEXIA LOISIOU

  ALEXIA LOISIOU

  Hello! My name is Alexia and I was born and raised in Greece. I have studied Preschool Education and this year I will be finishing my Master on TESOL. I have been studying English since I was 6 years old and at the age of 19 I passed the ECPE Michigan exam. Since then, I have been travelling abroad teaching English. I was voluntarily teaching English to 2-7 years old kids in Cairo (Egypt), and two years afterwards I worked as an English kindergarten assistant in Moscow (Russia). I arrived to Barcelona in January 2018 to do my internship as an English teacher in an International kindergarten and then I finally met Kids&Us. I have been working in Kids&Us Sant Marti for a year now, coordinating Babies, Sam and Emma’s groups and teaching multiple age groups during Fun Weeks and Summer Fun. What I love about teaching is interacting with kids. During my teaching years, I have felt loved and I have gained so much knowledge because of my students and I feel grateful. Every single day I feel I make a difference in someone’s life which goes far beyond knowledge. I have always been dreaming to travel to Asia, more specifically to Nepal, Thailand and Vietnam. I love meeting new people and exploring new cultures! I can’t wait to see you all! Hola! Em dic Alexia i vaig néixer i créixer a Grècia. He estudiat Educació Primària i aquest curs finalitzaré el Màster TESOL. Estudio anglès des dels 6 anys i als 19 anys vaig aprovar l’examen ECPE Michigan. Des de llavors, he estat viatjant i donant classes d’anglès. Fa uns anys, vaig fer un voluntariat de professora d’anglès a alumnes d’entre 2 als 7 anys al Caire (Egipte) i dos anys més tard vaig treballar com a assistent en una escola bressol a Moscou (Rússia). Al gener del 2018 vaig arribar a Barcelona per fer les meves pràctiques com a professora d’anglès en una escola bressol internacional. Aquell mateix any, vaig conèixer Kids&Us. Des de l’estiu del 2018, he treballat a Kids&Us Sant Martí durant els casals i també he estat profes

 • INÉS PAN

  INÉS PAN

  Hi! My name is Inés and I’m from Galicia. This is my second year at Kids&Us Sant Martí, and I will be the coordinator for the Tweens&Teens levels (Animal Planet 1&2, Fairy Tales 1&2, and Mysteries 1). I studied philosophy in Santiago de Compostela and then I came to Barcelona, for the first time in my life, for my master’s degree in Cognitive Science and Language. Thus, my personal experience has shown me that the best way to learn a new language is talking and using it to explore things that you’re passionate about, like in my case philosophy but also photography, literature, music or just being able to communicate and learn from people from different cultures. In the last five years, I have been part of different pedagogical projects where students become the centre of a natural learning process so that they can make the most of their interests. This is how I got to love working with children in joyful, fun and creative environments, with lots of laughs and talks, where they can be themselves and take everything that happens in their surroundings as a learning opportunity. I can’t wait to start! Can you? Hola! Em dic Inés i sóc de Galícia. Aquest és el meu segon curs amb Kids&Us Sant Martí, i seré la coordinadora dels nivells de Tweens&Teens (Animal Planet 1&2, Fairy Tales 1&2 i Mysteries 1). Vaig estudiar filosofia a Santiago de Compostela, i vaig arribar a Barcelona per primera vegada per fer el màster en Ciència Cognitiva i Llenguatge. Així, la meva experiència personal em va mostrar que la millor forma de aprendre una nova llengua és parlant i fent-la servir per explorar coses que t’apassionin, com en el meu cas la filosofia, però també la fotografia, la literatura, la música o el poder comunicar-me i aprendre de gent de cultures diferents. En els darrers cinc anys, he format part de diferents projectes pedagògics que posen als nens i nenes al centre per treure el màxim partit al seu interès natural per conèixer i comprendre coses noves. Així és com vaig enam

 • Isabel Simó

  Isabel Simó

  Hi! I’m Isabel and I was born in Barcelona. At school, I always enjoyed English lessons, so I decided to study English Studies at university to become a teacher. During the first two years of the degree, I worked with 6 and 7 year old children and high school students. This last year, I stayed in Cardiff, where I was able to immerse myself in British culture to complement my studies. Now, I feel excited to teach again and share this experience with my new students; I’d like to encourage them to push their boundaries, and to always believe in themselves. Apart from being a language lover, music is another great passion of mine. I love singing and playing instruments, so this year, get ready to sing a lot of songs with me! In the future, I’d like to continue exploring the British Isles, Latin America, and Canada. Hola! Sóc la Isabel i vaig néixer a Barcelona. A l’escola, sempre gaudia de les classes d’anglès, així que vaig decidir estudiar Estudis Anglesos a la universitat per ser professora. Durant els dos primers anys de carrera, vaig treballar amb nens de 6 i 7 anys i amb estudiants de secundària. Aquest últim any, he estat a Cardiff, on he pogut submergir-me en la cultura britànica per complementar els meus estudis. Ara, estic emocionada de tornar a ensenyar i compartir aquesta experiència amb els meus nous estudiants. M’agradaria animar-los a superar-se i a creure sempre en ells mateixos. Apart de ser una amant de les llengües, la música és la meva altra gran passió. M’encanta cantar i tocar instruments. Així que aquest any, prepareu-vos per cantar moltes cançons amb mi! En el futur, m’agradaria seguir explorant les Illes Britàniques, Amèrica Llatina i Canadà.

 • JUDIT VALLBONA

  JUDIT VALLBONA

  Hi, my name is Judit and I have always loved learning about other cultures. Since I was a little girl I’ve been very interested in the English-speaking world: from music and literature to society and politics. I started studying English in school. When I was older, I worked as a volunteer in international projects in Dorset (England) and Rome to boost my fluency in English. I also lived in the Netherlands for six months. There, I studied my Psychology Bachelor in English and I my flat mates where Irish, Dutch, German, Scottish, Australian and English. It was a great linguistic immersion! As for my experience, I have worked as a tutor and also as an English teacher in language academies. My youngest students were 5 and the eldest one was 70! I enjoy being able to help kids improve their English while having a good time. I always make sure the students feel comfortable in class and I encourage them to participate in all the activities. I’m fond of travelling and I have always dreamt of going to Iceland to see the Northern Lights! Hola! Em dic Judit i sempre m’ha agradat aprendre sobre altres cultures. Des que era petita m’han interessat els països anglòfons: la música i la literatura però també la societat i la poítica. Vaig començar a estudiar anglès a l’escola i, ja de més gran, vaig treballar com voluntària en projectes internacionals a Dorset (Anglaterra) i Roma per millorar la meva fluïdesa. A més, també vaig viure durant 6 mesos a Holanda. Allà, vaig estudiar psicología i els meus companys de pis venien d’Irlanda, Holanda, Alemanya Escòcia, Austràlia i Anglaterra. Va ser una immersió lingüística fantástica! Pel que fa a la meva experiencia, he treballat com a professora en acadèmies d’anglès. Els meus alumnes més petits tenien entre 6 i 7 anys i el més gran en tenia 70! M’agrada poder ajudar els infants a millorar el seu anglès a la vegada que s’ho passen bé. Sempre m’asseguro que els alumnes se sentin còmodes a clase i els animo a participar en totes les ac

 • MAGDA WERNIK

  MAGDA WERNIK

  Hello! I am Magda! Since I can remember, I was very passionate about English. I started to learn the language from the lyrics of the songs I was listening to. In addition, when I was a teenager I used to go to an English Language Camp every summer. I would spend my vacation there with peers from United States and learn not only grammar but to practice the real spoken language. In today’s world, speaking English is essential in order to stay connected. I believe learning languages is the best investment one can ever make, not only to be able to communicate with more people, but also to broaden horizons and gain general knowledge. This is exactly what I love about being an English teacher. My hobbies are yoga, dogs and travelling. Furthermore, I am currently doing an internship in a translation company. My dream trip is to go all around the world with a backpack. Hola! Sóc la Magda! Des que ben petita m’ha apassionat la llengua anglesa. Vaig començar a aprendre l’idioma a través de lletres de cançons que escoltava. A més, quan era adolescent cada estiu anava a colònies en anglès, passava les meves vacances allà amb els meus amics dels Estats Units. Allà hi apreníem gramàtica però també adquiríem fluïdesa oral. Actualment saber anglès és essencial per estar connectat amb el món. Crec que aprendre llengües és la millor inversió que pot fer., no nomes per poder comunicar-se amb altra gent, sinó per ampliar horitzons i coneixements. Per això m’encanta ser professora d’anglès. Els meus passatemps són els gossos, fer ioga i viatjar. A més, actualment també faig pràctiques en una agència de traducció. El viatge dels meus somnis és fer la volta al món amb una motxilla.

 • MARC LÓPEZ

  MARC LÓPEZ

  Hi! My name is Marc, I live in Barcelona and I have been an English teacher since I was studying English Philology at the University of Barcelona. One of my greatest passion has always been languages in general, especially English language but I have also studied Italian as a second foreign language and once my Philology degree was over, I took and Italian course to obtain the B2 level. When I was studying at the university, I used to spend the summer in The Netherlands and it was a fantastic experience because I had the chance to put everything I knew in practice with native speakers. Other English speaking places I have been to: London, a fantastic city and South Africa, full of wonders. That is not strange as one of my favourite hobbies is travelling and knowing other cultures. After many years teaching in schools with extracurricular activities, this is going to be my second year as an English teacher in Kids&Us and I must say I like the methodology and the fun that both, teacher and students, have in class. In fact, the best way to learn a language is by enjoying it and playing with it and Kids&Us is the perfect place! See you around! Hola! Em dic Marc, visc a Barcelona i he sigut professor d’anglès des que estudiava Filologia Anglesa a la universitat de Barcelona. Una de les meves passions son les llengües en general, sobretot l’anglès però també he estudiat italià com a llengua estrangera. De fet, quan vaig acabar el grau de Filologia vaig fer un curs i vaig aconseguir el B2 d’italià. Durant els anys que vaig estudiar el grau, vaig anar cada estiu a Holanda i va ser una experiència fantàstica perquè vaig tenir l’oportunitat de posar en practica tot allò que sabia amb persones natives. També he estat a altres llocs com ara Londres, una ciutat fantàstica i Sud Àfrica, ple de meravelles. De fet, un dels meus passa temps preferits és viatjar i conèixer altres cultures. Després d’uns anys treballant a les escoles en horari extraescolar, aquest curs serà el seg

 • MARIA RUBIO

  MARIA RUBIO

  Hello everyone! My name is María and if you are reading this, it means I will be your teacher during this school year. I am 22 years old and I study English Studies in the University of Barcelona. As surprising as it may sound, all the teachers were once in your position, we had to learn English - except for the natives, of course- and in my case, I was kind of autodidact when learning this language. I developed a fascination for the English language and culture thanks to a British boy band I doubt any of you would know. If you don’t have the kind of passion I have for this language, that’s perfectly fine, because my goal here is not only to help you all learn, but to try and make you feel as passionate about English as I am. Let’s make this school year great, learn a lot, and have a great time while we are at Kids&Us. See you on the 16th! Hola a tothom! Em dic María i, si estàs llegint això, significa que seré la teva professora al llarg d’aquest any. Tinc 22 anys i estic cursant Estudis Anglesos a la Universitat de Barcelona. Encara que et sembli estrany, tots els professors han estat en el teu lloc en algun moment, ja que també hem après anglès. En el meu cas he estat una mica autodidacta a l’hora d’aprendre l’idioma. La meva passió per la llengua i cultura angleses va néixer gràcies a un grup de música que no crec que coneguis. Si encara no sents aquesta passió envers l’idioma no et preocupis, ja que la meva feina, a part d’ensenyar-te anglès, és ajudar-te a desenvolupar curiositat envers aquesta llengua. Espero que junts passem un gran any a Kids&Us aprenent i divertint-nos! Ens veiem el 16 de setembre!

 • Sindy Orta

  Sindy Orta

  Hello! My name is Sindy Orta, I come from Venezuela and I am 26 years old. I've studied English since I was a little kid because I really liked it and so I did many courses in different academies growing up and when I was old enough, I entered the University of Carabobo back in Venezuela to study Education Majoring in English for five years and I fell in love with teaching English. I've got experience teaching kids and teenagers since I worked in public and private schools back in my country and in academies once I arrived to Spain. This is my second year working in Kids&Us as a teacher and I can say I am delighted with this new school year because I am going to be the coordinator for Oliver, Marcia, Pam&Paul and Ben&Brenda levels. What I love the most about teaching is to guide the students during the learning process and give them the tools they need for learning in a natural and dynamic way with games and activities that enhance their abilities, making it easier and much more fun for them. And also seeing how they start becoming capable to communicate effectively in English. My dream trip would be visiting different countries with my whole family including my pets because they are a part of it for me as well. I would love to visit the U.S.A, Ireland and Mexico. Try their typical foods, learn from their cultures and visit historical places. See you all very soon! ¡Hola! mi nombre es Sindy Orta, soy de Venezuela y tengo 26 años. He estudiado inglés desde que era una niña pequeña y como realmente me gustaba hice muchos cursos en diferentes academias mientras crecía. Cuando tuve la edad suficiente entré a la universidad de Carabobo en Venezuela para estudiar Educación Mención Inglés por cinco años y allí me enamoré con la enseñanza del inglés. Tengo experiencia enseñando a niños y adolescentes, ya que trabajé en escuelas públicas y privadas en mi país y en academias de inglés una vez que llegue a España. Este es mi segundo año trabajando en Kids&Us como profesor

 • SONIA VILLALBA

  SONIA VILLALBA

  Hi there, my name is Sonia and I’m from Valladolid but I used to live in Orlando (Florida) for quite some time a long time ago. I learnt English thanks to my cousins whom I used to spend the summers with, traveling to different countries around the world, and they are from the United States. I began working with children when I was 18, teaching English to 7-8 year olds and at the same time working in a British kindergarten.After that I started working in Kids&Us, where I have been for the past two years and this will be my third. Besides that I’ve always loved kids so I think that’s the part I like the most about teaching. To finish I would like to tell you about a dream trip of mine and that would be spending a few months or years traveling all around the world, from one country to another. Hola! Em dic Sonia i sóc de Valladolid, tot i que vaig viure durant un temps a Orlando. Vaig aprendre anglès gràcies als meus cosins dels Estats Units, amb qui passava els estius viatjant. Em dedico a l’educació des que tinc 18 anys, quan vaig començar a ensenyar anglès a infants entre 7 i 8 anys i a treballar en una escola bressol britànica. Després d’aquestes experiències vaig començar a treballar amb Kids&Us, aquest serà el meu tercer any treballant amb la seva metodologia. A més, m’encanten els infants i això és el que més m’agrada d’ensenyar. Per acabar ,m’agradaria explicar-vos quin és el meu somni: fer la volta al món durant uns mesos o, fins i tot, durant uns anys!

 • SIRA RAHMOUNI

  SIRA RAHMOUNI

  My name is Sira, I’m 25 years old and I am from Barcelona. I graduated as in Primary Education Teacher (in English) at the Autonomous University of Barcelona and I am currently studying a Master in Journalism at the UOC. About me, I am a lover of languages, music, children, travelling and all kind of adventures! I have been fortunate to be able to work as a teacher, monitor and nanny for a long time in different places: British Schools, Catalan Schools in recent years and different Summer Camps in English, with children between 3 and 12 years old. I also lived and worked in Scotland for a while. It makes me happy to teach children and I consider myself fortunate to work with them, but I also learn a lot from them. I hope to continue enjoying for a long time and to contribute as much as possible to their learning process! See you soon! Hola! Em dic Sira, tinc 25 anys i sóc de Barcelona. Em vaig graduar com a Professora de Primària (especialitat d’anglès) a la Universitat Autònoma de Barcelona i actualment estic fent un màster en periodisme a la UOC. M’encanten els idiomes, la música, els infants, viatjar i tot tipus d’aventures! Tinc la sort d’haver treballat com a professora, monitora i cangur durant molt temps a llocs ben diferents: escoles britàniques, escoles catalanes i, recentment, a campaments d’estiu íntegrament en anglès, amb nens d’entre 3 i 12 anys. A més, també vaig viure a Escòcia durant un temps. Em fa feliç ensenyar a nens i crec que sóc molt afortunada per poder treballar amb ells, ja que també aprenc moltes coses. Espero poder seguir gaudint durant molt de temps i contribuir al màxim en aquest procés d’aprenentatge. Ens veiem aviat!

 • JENNIFFER COLMENARES

  JENNIFFER COLMENARES

  My name is Jenniffer Colmenares and I am a 28-year-old Colombian living in Barcelona. I obtained my B.A in Bilingual Education (English - Spanish) from the Institucion Universitaria Colombo Americana in 2013 in Bogotá, Colombia, and not long after, I moved here with my family. I have been teaching English for more than 6 years and this has provided me with a lot of experience and knowledge on the field and also enriched my personal development. During my teaching process, I have encountered students of all ages and needs, and my latest job was as a Cambridge exam trainer. I will start my second year as English teacher in kids and Us. I've had different groups of kids between 3 years and 5 years old (Sam, Emma, Oliver) during the school year and also fun weeks during holidays. As of my hobbies, I appreciate simple things. I like reading, studying, listening to music and spending time with my family. I consider music as an essential part of me, and even though I have preferences, I can listen to different types to learn about them. On a regular free time basis, I would be likely to be found on the beach on a sunny day (as long as it is not crowded) tucking my feet into the sand, reading a book or listening to music, or simply looking at people walking with their dogs while hearing the waves coming and going. I will make an unforgettable and enjoyable time for your kids in my classes while we learn to discover the world from a language perspective. Do not hesitate to come and talk to me if you have any questions or suggestions. Hola famílies! Sóc la Jennifer, tinc 28 anys, vinc de Colòmbia però visc a Barcelona. El 2013 vaig estudiar Educació Bilingüe (Anglès-Castellà) a la Institución Universitaria Colombo Americana i, poc després, em vaig mudar aquí amb la meva família. Un cop aquí, vaig començar un màster en Neuropsicologia i Intel·ligències Múltiples a la Universitat Camilo José Cela. Fa 6 anys que ensenyo anglès, cosa que m’ha aportat una sòlida experiència i

 • Jaume Aguadé

  Jaume Aguadé

  Hello families! I am Jaume and I am so glad to be part of the Kids’n’us teaching staff this year. I am new on the school but I have been working for three years as a monitor in Summerfun camps, more exactly, in Antoni Brusi. Nowadays I am studying Primary education in English. I would like to become a music teacher in the future to join two of my main passions: music and education. I love playing the guitar, the piano, the drums… I have a music band where I play the electric guitar. These past years, I have been working as a dining monitor in a school with 4-year olds. Furthermore, I had the chance to work in a school in London for two months. In there, I could understand their educational system and it was a great experience. I am sure that we will have so much fun this year while learning English. From my point of view, we should educate our kids using fun and engaging activities. During this year, we will sing lots of songs, play tons of games and naturally learn English. I hope you are ready to come to my classes. See you soon! Hola famílies! Em dic Jaume i estic molt content de formar part de l’equip del Kids’n’us aquest any. Sóc nou a l’escola però he treballat tres anys com a monitor al Summerfun de l’escola Antoni Brusi. Actualment, estic Educació primària en anglès. En un futur, m’agradaria ser mestre de música i, així, poder ajuntar dues de les meves passions més gran: la música i l’educació. M’agrada molt tocar la guitarra, el piano, la bateria,...Tinc un grup de músic on toco la guitarra. Aquests últims anys he estat treballant a un menjador escolar amb nens de quatre anys. A més a més, he tingut la oportunitat de treballar a una escola de Londres durant dos mesos. Allà, vaig poder comprendre com funciona el seu sistema educatiu i va ser una experiència molt enriquidora. Estic segur que ens ho passarem molt bé a classe mentre aprenem anglès. Des del meu punt de vista, hem d’educar els nostres infants fent servir activitats divertides i moti

Compartiu-ho >